Saturday, August 04, 2012

Ayat Sajdah

Daftar Ayat Sajdah
 • Ayat 206 pada surat Al-A'raf
 • Ayat 15 pada surat Ar-Ra'd
 • Ayat 50 pada surat An-Nahl
 • Ayat 109 pada surat Al-Isra'
 • Ayat 58 pada surat Maryam
 • Ayat 18 pada surat Al-Hajj
 • Ayat 77 pada surat Al-Hajj
 • Ayat 60 pada surat Al-Furqon
 • Ayat 25-26 pada surat An-Naml
 • Ayat 15 pada surat As-Sajdah
 • Ayat 38 pada surat Fussilat
 • Ayat 62 pada surat An-Najm
 • Ayat 1 pada surat Al-Insyiqaq
 • Ayat 21 pada surat Al-Insyiqaq
 • Ayat 19 pada surat Al-'Alaq 
Ayat 206 pada surat Al-A'raf : dalam topik penghianatan orang Yahudi terhadap perjanjian Manusia dengan Allah SWT.
Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah dan mereka mentasbihkan-Nya dan hanya kepada-Nya lah mereka bersujud. 

Ayat 15 pada surat Ar-Ra'd : topik kebenaran Al-Qur'an -> sub topik keesaan Allah SWT.
Hanya kepada Allah-lah sujud (patuh) segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri atau pun terpaksa (dan sujud pula) bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari.
Ayat 50 pada surat An-Nahl : topik bukti-bukti kebesaran Alllah SWT dalam kehidupan Alam semesta -> sub topik tiap-tiap mempunyai rasul yang diutus untuk menerangkan kebenaran.
Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan (kepada mereka(malaikat)).
 Ayat Ayat 109 pada surat Al-Isra' : topik isyarat kepada umat Islam sebagai suatu umat yang akan menjadi besar -> sub topik beberapa kisah pengalaman Nabi Musa AS sebagai pelipur kesusahan hati Nabi Muhammad SAW.
 Dan mereka (orang-orang yang diberi pengetahuan) menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk.


No comments: